Fagansvarlig / Partner / Takstmann

Roar Fredriksen

Som sertifisert takstmann bistår Roar deg primært med tilstandsrapportering og reklamasjonsrapporter ifm. eierskifte av bolig. Roar er spesialist på våtrom med bakgrunn som murmester.

Han er også behjelpelig med byggelånsoppfølging, overtakelse av ny bolig og tar konsulentoppdrag. Roar er punktlig, høflig og faglig oppdatert. Han er etterrettelig, og vil alltid etterstrebe gjennomtenkt arbeid av høy integritet.

Som murmester har Roar drevet to bedrifter. Murerfirmaene har utført arbeider av ulik størrelse og kompleksitet. Roar har i disse firmaene ikledd seg rollen enten som daglig leder eller faglig leder. Roar har hatt sterkt fokus på våtrom og har fuktsikret og bygget over 200 bad. Han har også bygget en større enebolig i henhold til tek 10 og har god oversikt over gjeldene krav og forskrifter. Med 25 års erfaring innen byggebransjen, har Roar et godt innblikk i de løsninger og utfordringer man står overfor. Han er godt rustet til å vurdere resultatet av byggeprosessen.

Sertifikater:
  • Boligsertifikat – verdi
  • Byggelånsoppfølging
  • Teknisk verdiberegning
  • Mesterbrev murerfaget
  • Våtromssertifikat
Annen Info:
  • Styreleder/faglig leder Interiørmur 2001-2013
  • Daglig leder/fagansvarlig Murmester Fredriksen 2015-2019
  • Mesterbrev 2006
  • Årlig etterutdanning gjennom Norges Eiendomsakademi
  • Norsk og engelsk muntlig/skriftlig
Hjem
Om Oss
Takstmenn
Roar Fredriksen