Reklamasjonsrapport

Reklamsjonsrapporten benyttes ved reklamasjon av feil eller mangler på bolig eller annen bygning.

Hjem
Tjenester
Reklamasjonsrapport
Kort Forklart

Hva er en reklamasjonsrapport?

Reklamasjonsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som benyttes for å kartlegge samt kostnadsberegne utbedringer av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte, håndverkstjenester eller nyoppføringer av bygning.

Noe Du Lurer på?

Reklamasjonsrapport Spørsmål & Svar

Er det andre pørsmål du lurer på kan du gå inn på vår side for spørsmål og svar, eller ta kontakt med en av våre takstmenn.

Hvor mye koster en reklamasjonsrapport?

Slike oppdrag honoreres etter medgått tid på grunn av ukjent omfang. Dvs. at vi beregner honoraret basert på antall brukte timer i forbindelse med utarbeidelse av rapporten (innledende samtaler; befaring av objektet; utarbeidelse av rapport). En typisk reklamasjon på et utett baderom ligger normalt sett på ca. 4-7 arbeidstimer, dvs. fra 6000,- til 10.500,-

Må jeg betale for reklamasjonsrapporten selv?

Hvis du ikke har tegnet boligkjøperforsikring må du dekke kostnadene for reklamasjonsrapporten selv. Dersom du få medhold i saken din kan det hende at du får erstattet omkostningene.

Hvor lang leveringstid er det for en reklamasjonsrapport?

Leveringstid for reklamasjonsrapport vil være avhengig av reklamasjonens omfang og avtales vanligvis etter befaringen.

Er Du Klar?

Bestill Reklamasjonsrapport

Takstmenn i TEK-Norge AS har lang erfaring med reklamasjonsrapporter som krever nøyaktighet og høy kompetanse. Reklamasjoner kan ende opp i rettsapparatet og rapporten er ofte grunnlaget for den juridiske føringen for slike saker.

Ta kontakt med oss eller se prisliste.