Bistand Ved Overtakelse

Når du har kjøpt ny bolig er det mye du skal tenke på ved overtakelse. Å ha med seg en takstmann gir trygghet i å avdekke eventuell feil og mangler.

Hjem
Tjenester
Bistand Ved Overtakelse
Kort forklart

Hva er bistand ved overtakelse?

Når man skal ta over ny bolig er det mye man skal passe på. Våre takstmenn bistår med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regler og i god stand på overtakelsestidspunktet. Vi kan bidra med anbefalinger dersom det skal oppstå tvist eller gi trygghet om alt er som det skal. Vi ser ofte at kjøper er mer opptatt av plassering av møbler enn å kontrollere om de har fått det de har krav på. Overtakelse av bolig utføres som regel i dag med to befaringer fordelt på én forhåndsbefaring (noen ganger kalt ferdigbefaring) og en overtakelsesforretning.

1. Forhåndsbefaring

Forhåndsbefaringen utføres gjerne ca 2 uker før overtakelsen og har som hensikt å avdekke feil eller mangler som entreprenøren kan utbedre før overtakelsen. Eventuelle feil eller mangler føres opp i en protokoll for å få en oversikt for utbedring.

Forhåndsbefaringen gjør at selve overtakelsen som kommer senere ofte går raskere og blir en god opplevelse for alle parter. I tillegg slipper du håndverkere som skal inn i boligen etter at du har flyttet inn. Befaringen er slik sett en fordel for både selger og kjøper

Fordeler med å ta med seg takstmann på forhåndsbefaring / overtakelse:

Styrke forholdet mellom profesjonell selger og deg som kjøper

Uten byggfagelig bakgrunn kan man ofte føle seg svekket når man møter fagfolk med sterke påstander. Vi har lang erfaring og hjelper deg med å vurdere forhold etter gjeldende regler og krav.

Flere øyne på befaring for å kontrollere

Ved å ha med seg takstmann på overtakelse eller forhåndsbefaringer vi flere som går over boligen. Vi oppdager vi flere feil og mangler og du slipper etterarbeid med reklamasjoner.

Trygghet i kvaliteten på det du har kjøpt

Det er trygt å få bekreftet av en fagmann at boligen du har kjøpt er av god kvalitet. Er det feil og mangler er det en trygghet for deg at en fagmann påpeker dette ovenfor selgeren.

Trygghet i at overtakelsen utføres slik den skal

På en overtakelse er det enkelte regler og retningslinjer man skal følge. Når du har med en erfaren takstmann fra TEK-Norge kan du være sikker på at alt blir gjort riktig.

2. Overtakelsesforretning

På selve overtakelsesdagen skal det utføres en formell overtakelsesforretning. Det kontrolleres at feil eller mangler fra forhåndsbefaringen er utbedret og eventuelle nye føres inn i ny protokoll, såkalt overtakelsesprotokoll. Strøm og eventuell vannmåler leses av og ansvaret overføres til kjøper.

Dersom det ikke er vesentlige feil eller mangler i boligen er det grunnlag for overtakelse. Eventuelle feil eller mangler som ikke er vesentlige kan kostnadsberegnes for tilbakehold til dette er utbedret som en forutsetning for overtakelse.

TEK-Norge har erfaring med å raskt kostnadsberegne eventuell feil og mangler for eventuelt tilbakehold av betaling.

Områder som kontrolleres på forhåndsbefaring / overtakelse er:

Overflater og innredninger

Er det skader eller mangler?

Bad

Har gulvet tilstrekkelig fall? Er overflater og innredning uten skade?

Kjøkken

Er innredningen komplett? Er det montert komfyrvakt og lekkasjesikring?

Forskriftsmessig stand

Er synlige bygningsdeler oppført etter gjeldende regler?
Noe Du Lurer på?

Bistand Ved Overtakelse Spørsmål & Svar

Her er noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med bistand ved overtakelse. Se også vår blogg for mere informasjon, eller ta kontakt så skal vi svare deg på det du lurer på.

Hva er håndverksmessig utførelse?

Håndverksmessig utførelse vurderes og måles mot toleransekrav i Norsk standard og normal utførelse etter blant annet anbefalinger i byggforsk.

Har jeg reklamasjonsrett selv om jeg har med takstmann på overtakelse?

Ja. Reklamasjonsretten gjelder i minst 5 år uansett. Det kan likevel være vanskelig å reklamere på enkelte forhold etter at boligen er tatt i bruk. Dette gjelder særlig skader på overflater og innredninger. Reklamasjonsretten legger til grunn at det reklameres innen rimelig tid etter at reklamasjonsforholdet er- eller burde vært oppdaget.

Bør takstmann være med på forhåndsbefaring og overtakelse?

Vi anbefaler særlig bistand av fagkyndig takstmann ved forhåndsbefaringen men kan også bidra på en overtakelse.

Er Du Klar?

Bestill Bistand Ved Overtakelse

Våre takstmenn har lang erfaring med slike oppdrag og har utført mange hundre overtakelser. Vi er oppdatert på gjeldende regelverk og forventet god håndverksmessig utførelse. Med dette kan vi verifisere eventuelle feil eller mangler med god begrunnelse og kostnadsberegne eventuelt økonomisk tilbakehold.

Ta kontakt med oss eller se prisliste.