Uavhengig kontroll på våtrom

Uavhengig kontroll er et myndighetskrav, men også kvalitetssikring av arbeidet som utføres. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Hjem
Tjenester
Uavhengig kontroll

Kontroll av prosjektering

TEK-Norge kontrollerer at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering For våtrom gjelder dette kontroll av tegninger og at det er planlagt fall på gulvet etter gjelde regler.

Inspeksjon/måling

Vi utfører inspeksjon og kontrollerer at det utførte arbeidet er i tråd med prosjektering og gjeldende regler.  

Dokumentkontroll

Før arbeidene kan godkjennes av våre takstmenn, går vi gjennom dokumentasjonen til utførende og sikrer at produktene har samhørighet.

Våtrom

På våtrom sørger vår takstmann for at prosjektering, utførelse og dokumentasjon er i samsvar med hverandre. Vi kontrollerer at alle områder tilfredsstiller gjeldende regelverk.

Tetthet

Vi hjelper deg med å kontrollerer at bygget ditt tilfredsstiller kravene til tetthet. Lekkasjetallene som registreres, vurderes opp mot gjeldende regler og dokumenteres.

Hva gjør vi?

TEK-Norge sørger for at prosjektering og utførelsen for søknadspliktige tiltak følger gjeldende regler gjennom en uavhengig kontroll.

Hva om det er noe feil?

Om vi finner feil gjennom uavhengig kontroll, melder vi fra til den ansvarlige og hjelper til med løsninger for å sikre forskriftsmessig tiltak.

KONTROLLPUNKTER

Våtrom/Bad/Vaskerom

På våtrom er det 4 hovedområder som kontrolleres. Kontrollen består både av inspeksjon og kontroll av dokumenter. Dersom produktet tilfredsstiller alle krav gjennom den uavhengige kontrollen, godkjennes dette av oss og søknad om ferdigattest kan igangsettes.

Sluk og fallforhold

Plassering av sluk og fall på gulv kontrolleres i forhold til hva som er prosjektert. Før arbeid igangsettes skal plassering av sluk, samt fallforhold på gulv være prosjektert på tegning. Fallet kontrolleres mot kravene som er gjeldende gjennom forskrift.

1

Membran/fuktsikring

Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk. Overgangen mellom membran og sluk er viktig fordi det er her det er størst risiko for skade. Gjennom inspeksjon avklares det om membranen er korrekt montert mot sluket.

2

Innebygget sisterne

Våre takstmenn verifiserer løsning for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget toalettsisterne. Det er viktig at lekkasjer fra innebygget sisterne synliggjøres og ikke skader andre bygningsdeler.

3

Dokumentkontroll

Før uavhengig kontroll for våtrom avsluttes og papirer kan sendes inn, kontrollerer vi samhørighet mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk. Produkter skal ha dokumentert samhørighet for at løsningen kan godkjennes og ferdigattest stilles.

4
Noe Du Lurer på?

Spørsmål & Svar

Vi har svart på noen spørsmål vedrørende uavhengig kontroll på våtrom og bad her. Lurer du på noe annet er det bare å ta kontakt med en av våre skadetakstmenn.

Hva koster uavhengig kontroll?

Kostnaden varierer noe om det er privat eller bedrift og ved antall våtrom. Priser for privatpersoner finner du på vår prisliste

Hvem har ansvar for uavhengig kontroll?

Det er tiltakshaver som har ansvar for å bestille et kontrollforetak til å gjennomføre den uavhengige kontrollen. Tiltakshaver kan i tillegg bestille en mer omfattende kontroll som går utover minstekravene i regelverket til kontroll.

Når er det krav til uavhengig kontroll på bad/våtrom?

Det er krav til uavhengig kontroll på bad når badet eller våtrommet er søknadspliktig. Det er ikke krav til uavhengig kontroll dersom du reparerer eller endrer eksisterende våtrom eler bygger våtrom i tilbygg som ikke er søknadspliktig. Hvis du imidlertid bryter branncelle eller endrer bærende konstruksjoner er dette søknadspliktig og utløser krav til uavhengig kontroll.

Du kan med fordel bestille uavhengig kontroll selv om det ikke er et krav, da det er en kvalitetssikring av utførende arbeid.

Hvem kan utføre uavhengig kontroll?

Kontrollerende foretak må være et annet juridisk foretak enn de som skal kontrolleres. Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. Ansvaret for denne vurderingen er i hovedsak overlatt til foretakene. I tillegg må foretaket være godkjent (sentral godkjenning) for uavhengig kontroll.

Hva betyr tiltaksklasse?

Tiltaksklasser er en inndeling av oppgaver i tiltaket basert på vanskelighetsgrad, kompleksitet og konsekvenser av mangler og feil.

Uavhengig kontroll i Tiltaksklasse 1 krever kontroll av fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger og lufttetthet i nye boliger. Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet.
TEK-Norge innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.

Tiltaksklasse 2 er for mer komplekse tiltak og omfatter geoteknikk, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og  brannsikkerhet.

Hva er uavhengig kontroll?

Uavhengig kontroll er en kontroll er et myndighetskrav med hensikt i å påse at det er utført kvalitetssikring av byggearbeider, at prosjekteringen av tiltaket tilfredsstiller byggteknisk forskrift og at utførelsen er i tråd med tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Det er Plan og bygningsloven og Byggesaksforskriften som stiller krav til uavhengig kontroll.

Er Du Klar?

Bestill uavhengig kontroll på våtrom

TEK-Norge utfører uavhengig kontroll på våtrom og bad flere 100 ganger i året. Med 20 års erfaring gjør vi ditt prosjekt bedre og TEK-Norge vil være en trygg partner for deg.

Ta kontakt med oss eller se prisliste.