Verditakst

Skal du refinansiere? Skal du låne penger med bolig som sikkerhet? Eller skal du kjøpe ut, eller selge som følge av arveoppgjør, skilsmisse eller liknende? Da er det verditakst (verdi- og lånetakst) du trenger.

Hjem
Tjenester
Tilstandsrapport
Kort forklart

Hva er en Verditakst?

Verditaksten er kort og godt en rapport som dokumenterer hva slags verdier du har i boligen din.
Når du bestiller en verditakst får du et strukturert dokument med en beskrivelse som gir grunnlag for å beregne markedsverdien på boligen. Beregningen tar hensyn til teknisk verdi, beliggenhet og boligens størrelse og standard.

Tekniske Tilstand

Enkel beskrivelse av boligens teknisk tilstand som grunnlag for den tekniske verdien. Her vurderes slitasje, elde og vedlikeholdsbehov.

Eiendommens Beliggenhet

Eiendommens beliggenhet vurderes med hensyn til avstander, solforhold, lysforhold og utsikt. Mange vil mene at beliggenheten er det viktigste for verdien på boligen.

Boligens Standard

Takstmann vil vurdere den tekniske og kosmetiske standard som høy, normal eller eller lav. Standarden påvirker den tekniske verdien på boligen.

enkelt & klart

Hva Brukes Verditakst til?

En verditakst er nyttig i mange situasjoner men som oftest blir den tatt i bruk i ved refinansiering, arveoppgjør eller ved skilsmisse.

verditakst refinansiering

Refinasiering

Verditakst er godtegnet til bruk for banker og andre låneinstitusjoner som grunnlag for belåning eller refinansiering. Du kan bruke verditaksten ovenfor en låneinstitusjon, bank eller lignende som grunnlag for bedre lånevilkår eller utvidet lån.

verditakst arveoppgjør

Arveoppgjør

Ved arveoppgjør brukes verditaksten som for å konstatere av eiendommen eller boligen din. Ofte kan arvet eiendom eller boligen ligge i et område du ikke er kjent i, eller du bare ønsker en fagkyndig vurdering.

verditakst skilsmisse

Skilsmisse

I en skilsmisse situasjon vil det være fornuftig å få en objektiv og uavhengig part inn som vurderer verdien på eiendommen eller boligen som skal fordeles. Våre takstmenn er trent i å ikke skape splid, men utføre oppdraget profesjonelt og rettferdig.

Noe Du Lurer på?

Verditakst Spørsmål & Svar

Er det andre pørsmål du lurer på kan du gå inn på vår side for spørsmål og svar, eller ta kontakt med en av våre takstmenn.

Hva er forskjellen på teknisk verdi og markedsverdi?

Teknisk verdi beregnes på bakgrunn av den tekniske tilstanden og standard på boligen. Dvs den prisen det vil koste å sette opp tilsvarende bolig i dag. Når dette er beregnet vil takstmann gjøre fradrag for alder, slitasje, tilstandssvekkelser, gjenstående arbeider etc. Markedsverdien på en bolig beregnes på bakgrunn av den tekniske verdien, tillagt tomteverdi og attraktivitet med hensyn til beliggenhet. Attraktivitet blir i tillegg beregnet i forhold til sammenliknende priser i området hvor eiendommen eller boligen skal selges.

Hva er låneverdi?

Låneverdi er en forsiktig antatt markedsverdi av eiendommen eller boligen. Verdien gir ofte uttrykk for hva takstmannen mener er objektets nedre verdi. Låneverdien gir et godt grunnlag for lånegivers langsiktige vurdering av sikkerhet.

Hvor lenge er en verditakst gyldig?

En verditakst er i hovedsak gyldig i 6mnd. Markedet kan ha svingninger og det kan være andre forhold som gjør at du bør oppdatere taksten før dette. Verditakster som er eldre enn 6mnd. Vil ikke speile markedet godt slik markedet er i dag og har vært de siste årene på grunn av jevn stigning.

Er Du Klar?

Bestill Verditakst

Våre takstmenn har lang erfaring i å sette verdi på bolig. Vi er lokalkjente og har god teknisk kompetanse. Dersom du skal refinansiere eller skal dele i et oppgjør tar du kontakt med TEK-Norge AS i dag for en verditakst

Ta kontakt med oss eller se prisliste.