Skadetakst

Skadetakst avklarer skadeomfang, årsaken til skaden og estimerer reparasjonskostnader. Den fagkyndige beskrivelsen er et godt grunnlag for erstatningsoppgjøret.

Hjem
Tjenester
Skadetakst
Kort forklart

Hva er en Skadetakst?

Når en eiendom eller bolig får skade, vil forsikringsselskapet ofte ta kontakt med en skadetakstmann (gjerne uavhengig skadetakstmann) for å sikre et profesjonelt og objektivt grunnlag for erstatningen. Skadetaksering er en faglig vurdering som har til hensikt å kartlegge omfanget av skade og  skadeårsak samt estimere utbedringskostnader. I noen tilfeller får takstmannen også mandat til å styre og følge opp reparasjonsarbeidene for å sikre at skaden blir reparert og verdier ivaretas.

Vanlige Skader

Skader på bygning og innbo kommer aldri når det passer. Takstmenn i TEK-Norge har kompetanse til å vurdere de fleste skader og kostnadsberegne utbedringen.

Vannlekkasjer

Vannlekkasjer fører ofte til store skader med kostbare utbedringer. Våre takstmenn vil komme raskt på stedet å sette i gang tiltak for å forhindre ytterligere skadeutvikling

Fuktproblemer

Fuktproblemer kommer av mange forskellige grunner og er et generelt begrep. TEK-Norge er spesialister på å finne ut hvor fukten kommer fra og hvilke tiltak som må gjøres.

Branntilløp

Brann er det som ofte gjør størst skade på bygning. Ved brann må en skadetakstmann forholde seg til bestemte instrukser og retningslinjer.

Sopp/råte angrep

Sopp og råte er en konsekvens av fukytproblemer. Dersom dette påvises er det viktig å kartlegge skadeårsak, omfang og utbedringsmetode.

Vær og vind

Vi bor i et land hvor vær og vind påfører skade på bygninger. Få en oversikt over skadene på din bolig eller tips om hvordan de skal forhindres.

Frost

Frost kan gjøre stor skade og føre til blant annet vannskader. Våre takstmenn har kompetanse til å avdekke slike skader.

Fordeler med TEK-Norge AS

TEK-Norge utfører skadetaksering på bygning. Våre takstmenn har bakgrunn fra forskjellige bransjer innen bygg og boligbransjen noe som gjør oss spesielt godt kvalifiserte for skadetaksering. Som takstmenn er vi en uavhengige tredjepart som sikrer et profesjonelt grunnlag ved oppgjør, samt en eventuell reparasjon.

1.

Riktig Erstatningsoppgjør

Våre takstmenn har bakgrunn fra forskjellige bransjer innen bygg og bolig noe som gjør oss spesielt godt kvalifiserte for kalkulering av skader.

2.

Objektivt Grunnlag for Erstatningen

TEK-Norge er en uavhengig tredjepart som sikrer et profesjonelt og objektivt grunnlag for oppgjør og reparasjon av skade.

3.

Begrenser Skadebildet

Det er viktig å reagere raskt ved skade. Særlig når skaden kan utvikle seg slik en vannskade kan gjøre. Vi rykker ut og anbefaler strakstiltak som begrenser skaden.

Noe Du Lurer på?

Skadetakst Spørsmål & Svar

Vi har svart på noen spørsmål vedrørende skadetakst her. Lurer du på noe annet er det bare å ta kontakt med en av våre skadetakstmenn

Hva dekkes av boligforsikringen?

Boligforsikring, husforsikring eller villaforsikring dekker skade på bygning på den adressen boligen ligger. Det finnes ulike boligforsikringer med noe varierende dekningsgrad og det er viktig å sette seg inn i vilkårene for din forsikring. Det er likevel en lang liste med skader alle forsikringer dekker. Skader som alltid dekkes kan f.eks. være brannskader definert som Ild som kommer løs og vannskader som følge av plutselig brudd på rørledninger innvendig og utvendig.

Hva er forskjellen på innboforsikring og boligforsikring?

Boligforsikringen dekker skader på selve bygningen, mens innboforsikringen dekker skade på gjenstander i boligen.

Hva er egenandel?

Egenandel i skadesammenheng er beløpet du selv må betale når du bruker forsikringen din.

Hva er skadeskjønn?

Når en eiendom får større skade benyttes ofte skjønn ved beregning av erstatning. Å utøve skjønn har i jussen noe med en vurdering å gjøre og er beskrevet i forsikringsvilkårene (forsikringsavtalen). Et forsikringsskjønn består i at partene i et forsikringsoppgjør (normalt skadelidte og forsikringsselskapet) ønsker en uavhengig verdivurdering av skadeobjektet for å kunne gjennomføre et skadeoppgjør. Hver av partene oppnevner hver sin skjønnsmann som er nøytrale og ikke tale “sin” parts sak.

Er Du Klar?

Bestill Skadetakst

Bestiller du skadetakst av TEK-Norge AS får du personlig service fra fagsterke takstmenn med rask levering til en konkurransedyktig pris.

Ta kontakt med oss eller se prisliste.