Droneinspeksjon

Når du trenger et overblikk, eller du har en utfordrende konstruksjon som trenger ettersyn utfører TEK-Norge AS droneinspeksjon for deg. TEK-Norge har dronepiloter og lang erfaring fra inspeksjon med drone.

Hjem
Tjenester
Droneinspeksjon
et nytt perspektiv

Finn Skader Raskt og Enkelt

Å finne skader på taket tar ofte lang tid og kan være vanskelig å komme til. Med drone kommer du til hvor du vil i løpet av kort tid.

Løse/skadet Takstein

Løse og skadde takstein bør settes tilbak for å unnngå større skader på taket. Få en oversikt i dag.Løse eller skadet takstein bør settes tilbake eller repareres for å unngå ytterligere skader på taket. Med droneinspeksjon oppdager vi dette raskt og du kan reparere lokalt.

Hull i Tak

Hull i tak kan føre til skader med store økonomiske konsekvenser. Dronen vil raskt avdekke behov for utbedringer før det er for sent.Hull i taket er kritisk for alle bygninger. Ved regn kan det føre til store kostnader dersom det ikke repareres raskt. Med jevnlig droneinspeksjon har du full kontroll og kan forebygge.

Feil på Beslag

Beslag på tak og i store høyder kan ofte væreBeslag kan være montert på utilgjengelige steder på tak og i store høyden på en bolig. Med dronekamera kan vi zoome inn på detaljer og vurdere i trygge omgivelser.

Råteskader

Råteskade svekker trekonstruksjoner og bør utbedres straks de er oppdaget. Med en droneinspeksjon kan du få en oversikt over utsatte steder.

Svekkelser i Takkonstruksjonen

Svekkelser i takkonstruksjonen kommer som regel til syne gjennom deformasjoner. Når vi fører dronen på litt avstand i riktig høyde får vi siktlinjer som kan avsløre deformasjoner.

Manglende Vedlikehold

Tilgroing av mose og algevekster på takstein er ikke noe problem i seg selv, men kan føre til frostsprenging. Få kontroll over vedlikeholdsbehovet på ditt tak.

Noe Du Lurer på?

Droneinspeksjon Spørsmål & Svar

Når du bestiller droneinspeksjon av TEK-Norge får du en profesjonell dronepilot som vet hva han skal se etter. Alle våre dronepiloter er også takstmenn med solid byggfagelig bakgrunn

Hva er en drone?

En drone er et ubemannet luftfartøy som kontrolleres med fjernstyring. Vi bruker droner i forskjellige størrelser, men i all hovedsak små droner utstyrt med kamera.

Kan man fly drone hvor som helst?

Det er mange regler rundt droneflygning men her er noen hovedregler:
- Fly aldri i nærheten av ulykkessteder
- Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner
- Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken
- Ikke fly over militære områder, festivaler eller sportsarrangementer og hold en avstand på minst 150 meter
I tillegg til disse reglene skal man alltid ta hensyn til andres privatliv og respektere regler for foto og video av andre personer.

Må man ha sertifikat for å fly drone?

For å fly drone på hobbybasis kreves det å ha minimum A1/A3 sertifikat
For å fly drone kommersielt stilles det krav til at du har nødvendig kompetanse. Luftfartstilsynet har nettbasert kurs og en oversikt over godkjente droneoperatører

Spørsmål Om Droneinspeksjon?

Bestill Droneinseksjon

Når du bestiller droneinspeksjon av TEK-Norge AS får du i tillegg til selve inspeksjonen en rapport som beskriver observasjoner om det er ønskelig. Dronerapporten vil inneholde bilder, beskrivelser og vurderinger.