Personvernerklæring

TEK-Norge er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, som fra 25. mai 2018 vil være personvernforordningen og ny personopplysningslov. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger. Innholdet i dette dokumentet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i TEK-Norge internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

TEK-Norge er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Øverste leder har det formelle og overordnede ansvaret. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

2 DATABEHANDLERE

Det er flere selskaper som utfører behandling av personopplysninger for TEK-Norge, og de er dermed våre databehandlere.

DKC Consulting er vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet tek-norge.no, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss. DKC Consulting benytter underleverandøren  Webflow til å utføre drift av nettstedet.

Google er vår totalleverandør av virksomhetskritisk teknologiplattform, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss.

Norsk takst er leverandør av takseringsprogramvaren (E-tiq og IVIT) som Norsk takst sitt datterselskap Verdi NTFS AS har ansvar for, og har i denne forbindelse tilgang til personopplysninger på vegne av oss.

Det er inngått egne databehandleravtaler mellom TEK-Norge og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

3 BEHANDLINGSGRUNNLAG OG FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Det er først og fremst nødvendig for oss å behandle personopplysninger som et ledd i å levere tjenester. I tillegg bruker vi personopplysninger vi har innhentet samtykke til å behandle i forbindelse med tilpasning av våre tjenester og for å kunne drive tilpasset markedsføring. I det følgende gis en oversikt over formålet med vår behandling av personopplysninger:

 • Tilpasse innholdet i våre tjenester til våre kunder
 • Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon og markedsføring om tjenester og kompetansehevende programmer du kan ha interesse av basert på opplysninger du selv har oppgitt eller på opplysninger vi har samlet om deg.
 • Hvis du har samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon og markedsføring som kunde, kan vi sende deg henvendelser basert på samtykket du har gitt.
 • Forbedre våre produkter og tjenester
 • Fakturering av tjenester
 • Håndtere bestillinger og ordrer
 • Kunne gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester

4 PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

4.1 I forbindelse med våre oppdrag vil vi samle inn følgende opplysninger som kan knyttes til deg:
 • Kontaktinformasjon: Fullt navn, e-postadresse, post- og bostedsadresse og telefonnummer.
 • Informasjon om din eiendom: Adresse, gnr., bnr., eventuelt snr./fnr., eierform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, verdivurdering, takst, prisantydning, forsidebilde av eiendom og tilstandsinformasjon.
 • Betalingsinformasjon: Informasjon om din bestilling, herunder informasjon som er nødvendig for at TEK-Norge AS kan utføre, og prosessere betalingen for, tjenesten.
4.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre nettbaserte tjenester

Besøk på våre nettsider etterlater elektroniske spor. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Når du gir samtykke analyserer vi dine opplysninger, herunder personopplysninger, knyttet til bruk av tek-norge.no. Ved hjelp av Google Analytics tilpasses innhold og tilbud ut fra opplysninger om tidligere søk, kjøp og adferd.

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Vi bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest. Slik kan vi forbedre tjenestene på nettsidene våre.

TEK-Norge samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på tek-norge.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

4.3 Bruk av Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Denne informasjonskapselen kan enten lagres som en midlertidig informasjonskapsel som slettes når nettleseren lukkes eller som en varig informasjonskapsel som lagres mellom nettleserøkter.

TEK-Norge benytter informasjonskapsler for å tilpasse og videreutvikle våre digitale tjenester. Når du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler vil vi bruke informasjonskapslene til:

 • Generell statistikk for våre digitale løsninger
 • Innsending av skjemaer gjennom tek-norge.no
 • Å innhente informasjon til analyseformål, herunder for å måle trafikk og bruk av våre tjenester
 • Å forbedre teknisk funksjonalitet og kvalitet på våre nettsider

Du kan når som helst stenge av for informasjonskapsler ved å velge dette i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. For å lese mer om informasjonskapsler og om hvordan du sletter dem, se nettvett.no.

4.4 Opplysninger vi henter fra andre

TEK-Norge henter i noen tilfeller opplysninger om deg fra tredjeparter. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag, eller fra sosiale medier.

5 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger vi har om deg kan bli gjort tilgjengelig for andre selskaper tilknyttet TEK-Norge, for eksempel TEK-Zence, samt for de ovennevnte selskapene som etter databehandleravtale med oss forestår den tekniske eller administrative driften av våre digitale og administrative tjenester. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. Personopplysninger kan også utleveres dersom det foreligger lovhjemmel for dette eller vi blir pålagt dette av en domstol eller annen offentlig myndighet.

6 OPPBEVARING OG SLETTING AV OPPLYSNINGER

Vi vil slette eller anonymisere dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet det ble samlet inn for (og fortsatt lagring ikke vil være i samsvar med personopplysningsloven) eller når fortsatt lagring ikke er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser (eksempelvis etter bokføringsloven).

7 DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du skal ha rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av den uten ugrunnet opphold, dersom ikke særlige unntak kommer til anvendelse. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

8 HENVENDELSER

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss på post@tek-norge.no

Du har også rett til å klage på hvordan TEK-Norge behandler dine opplysninger til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no