Partner / Takstmann

Kristoffer Kleven

Bygningstekniker/Takstmann. Har verdivurdert tusenvis av boliger i Oslo og Akershus de siste 15 årene. Sertifisert takstmann gjennom Norges Takseringsforbund med sertifikat for boligtaksering (verditakst, boligsalgsrapport/tilstandsanalyse). Sertifisert av Det Norske Veritas for boligsalgsrapportering. Bred og relevant utdannelse innen bygningsfaget, jus, markedsføring og eiendomsforvaltning (Takstmannutdannelse ved Norges Eiendomsakademi, Teknisk fagskole bygg ved Fagskolen Innlandet, Handelshøyskole, BI og Eiendomskonsulentstudiet MI). Flere års erfaring som eiendomsmegler (Megler med godkjennelse fra Finanstilsynet).

Sertifikater:
  • Boligsertifikat - Verdi
  • Boligsertifikat - Tilstand
  • DVG
  • TrV
Hjem
Om Oss
Takstmenn
Kristoffer Kleven