Partner / Takstmann

Eiolf Rasmussen

Eiolf har bakgrunn som bygg og tømrermester og er spesialist på skade og reklamasjon. Eiolf har en unik egenskap til å avdekke feil og mangler og finner alltid gode og praktiske løsninger i tillegg til god erfaring med kalkulering og kostnadsoverslag. Med sin bakgrunn har Eiolf et stort kontaktnettverk som han bruker i det daglig for å bistå sine kunder på best mulige måte.

Eiolf har i tillegg lang erfaring med å bistå ved forhåndsbefaringer og overtakelse av nye boliger. Eiolf har gjennomført hundrevis om ikke tusenvis av slike befaringer og vet hva et ferdig produkt skal inneholde.

Sertifikater:
  • Boligsertifikat - Verdi
  • Boligsertifikat - Tilstand
  • Skadesertifikat
  • Byggmester

Hjem
Om Oss
Takstmenn
Eiolf Rasmussen